Gå til hovedindhold

Frit sygehusvalg

Spørgsmål
Ret til hospitalsvalg

Jeg er henvist til Rigshospitalet, hvor jeg har været til forundersøgelse. Jeg fik oplyst at jeg ville blive indkaldt til Scleroseklinikken. Men da indkaldelsen trak ud rykkede jeg og fik af vide, at jeg var afvist som patient p.g.a. bopæl.

Hvorfor får mange MS patienter med bopæl udenfor Rigshospitalets område behandling på RH?
Svar
Svaret på dit spørgsmål om: Hvorfor MS patienter med bopæl udenfor Rigshospitalets område alligevel behandles der,  skyldes især, at man på Sclerosecentret  RH har en stor forskningsaktivitet og derfor søger personer med MS, som opfylder kriterierne for at indgå i disse studier.

Vi har i Danmark frit sygehusvalg, men det er dog ikke ubegrænset i forhold til  hospitaler med lands – og landsdelsfunktion, idet disse hospitaler er forpligtet til at kunne modtage patienter med behov for højt specialiseret behandling. Det bør fremgå af deres hjemmeside, at det er årsagen til, at man må afvise en del patienter. Øvrige hospitaler kan man vælge imellem, med mindre det af oplysningerne på venteinfo.dk fremgår, at de ikke har kapacitet til at tage uden regions patienter.  

I første omgang tror jeg, du er bedst tjent med at blive tilknyttet den scleroseklinik, som du med din bopæl hører til.