Gå til hovedindhold

Frister 2

Spørgsmål

For 6 uger siden klagede jeg over en afgørelse fra kommunen. Jeg har ikke hørt fra dem siden og jeg regner med, de sender den videre til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn skriver på www.statsforvaltning.dk:

"Hvis kommunen ikke ændrer afgørelsen ved genvurderingen, skal kommunen give dig besked om det og sende klagen videre til nævnet inden 4 uger." Endvidere: "Hvis kommunen ikke kan overholde 4 ugers fristen, skal du have besked om det. Du skal også have at vide, hvornår kommunen regner med at kunne sende klagen videre til nævnet." Samt: "Når Det Sociale Nævn har modtaget din klage fra kommunen, sender vi dig straks en kvittering."

Jeg har ikke modtaget en sådan kvittering og går derfor ud fra, at kommunen endnu ikke har haft tid til at sende min klage videre.


Jeg har dårlige erfaringer med den kommunale sagsbehandlingstid, som i alle tilfælde er overskredet - i et tilfælde med 12 måneder, og uden at jeg er blevet orienteret om hvornår jeg kunne forvente at få en afgørelse. I et andet tilfælde blev sagsbehandlingstiden overskredet med 5 mdr. fordi sagsbehandleren havde "glemt" min sag.

Jeg ved ikke om du kan svare mig, men jeg kunne godt tænke mig at vide hvad de ovenfornævnte tidsfrister kan bruges til? Kan man henvise til dem samt sagsbehandlingsfristerne jf. § 3, stk. 2, i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvis man gerne vil klage over sagsbehandlingen? Ved du desuden hvem denne klage skal stiles til?

Så vidt jeg kan læse ud fra "Klagepjece" skal den stiles til kommunen, men hvem i kommunen?
"Kommunen" er jo et temmelig vidt begreb, og jeg går ikke ud fra at de involverede skal behandle klager over sig selv?

Svar

Du har fuldstændig korrekt gengivet reglerne på området. Desværre kniber det for mange kommuner med at overholde fristerne, og jeg kan forstå, at dette også er gældende for din kommune.

Det fremgår af Vejledning nr. 73 af 3.10.2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område, pkt. 27 at:

"Der er ikke særlige regler om sanktioner, hvis en kommune overtræder § 3. Det betyder, at en overtrædelse kan behandles på samme måde, som gælder for andre regler om sagsbehandlingen. Ankeinstansen kan således alene foretage en konstatering af manglende overholdelse af fristen, men kan ikke annullere afgørelsen som ugyldig".

Med hensyn til hvem du i givet fald skal rette henvendelse til vil jeg foreslå lederen af den respektive afdeling. Såfremt kommunen har en Borgerrådgiver, vil det også være relevant at sende til ham/hende. Den øverste leder af administrationen er i givet fald borgmesteren.

Bed eventuelt om aktindsigt, så du kan se, hvad der ligger i din sag.