Gå til hovedindhold

Friplads

Spørgsmål

Jeg er for nylig flyttet sammen med min kæreste. Jeg har et barn fra et tidligere forhold som bliver passet i dagpleje. Da jeg var eneforsørger fik jeg et fripladstilskud (social pædagogisk).

Grunden til at jeg skriver, er at jeg nu lige har modtaget endnu en bevilling på fuld friplads, med et social pædagogisk tilskud på 2000 kr. hver måned - også selvom jeg har givet kommunen besked om, at jeg er flyttet sammen med min kæreste.

Er det ikke fejl, at jeg har modtaget den nye bevilling - jeg har ikke søgt om fripladstilskud, da jeg regnede med at den ville bortfalde - eller er det på grund af min sclerose, at jeg kan få fuld friplads?

Min kæreste og jeg har en samlet årlig indtægt på ca. 700.000 kr.

Svar

Reglerne om socialpædagogisk friplads fremgår af § 43 i Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Her fremgår "socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud".

Det er således forhold omkring barnet, der er afgørende for stillingtagen til socialpædagogisk friplads.

Du har ganske ret i, at økonomisk friplads er du ikke berettiget til, og umiddelbart forstår jeg også på dit spørgsmål, at "betalingsspørgsmålet ikke vanskeliggør barnets forbliven i et dagtilbud".

Hvad kommunens begrundelse kan være, ved jeg ikke, men jeg synes, at du bør bede om aktindsigt. Her vil du så kunne se om der er anført forhold omkring dit barn, som kan være begrundelse for kommunens afgørelse.

Du har pligt til at oplyse om ændringer i din situation og måske har kommunen (alene på grund af ændring i folkeregisteret) ikke været opmærksom på, at du er flyttet sammen med din kæreste.

Hvis I er flyttet sammen før 1.1.2009 vil du heller ikke længere være berettiget til ordinært og ekstra børnetilskud, som udbetales 20.1.2009.