Gå til hovedindhold

Fraværende på fleksjob til fysioterapi

Spørgsmål

Jeg er den "glade" vinder af et fastholdelsesfleksjob, og i den forbindelse har jeg et spørgsmål. Jeg har lige fået lavet en aftale med mit arbejde, og fundet frem til at et timetal på 18 timer er passende for mig. Hvad min arbejdsgiver og jeg ikke har været opmærksom på, er at jeg hver mandag fra 8.45-10.15 er fraværende til fysioterapi. Inden jeg fik tilkendt min fleks, har jeg bare taget til fys., og der er ikke rigtig foretaget nogen registrering udover fravær i min kalender som en aftale. Nu er min arbejdsgiver så kommet i tanke om, at jeg skal til at betale disse timer selv. Dvs. jeg jo reelt kun skulle have haft en aftale på 16½ time. Kan jeg med rette notere mit fravær til fysioterapien som fravær andet (læge, begravelse mv). Det er jo det det er, og hvis jeg kan det, vil jeg jo ikke blive trukket i løn for mit fravær. Der kan jo være noget i at det er en tilbagevendende begivenhed. Jeg håber du kan hjælpe mig, da min fastholdelses konsulent bare mener at jeg må arbejde de timer jeg er fraværende på et andet tidspunkt, men jeg bliver jo på den måde ikke mindre træt af at være til fys. og kan holde til flere timer. Vi har jo ligesom være en lang proces igennem for at finde frem til at 18 timer er det rette. Så er det jo ikke lige pludselig muligt for mig at finde 1½ time til at arbejde mere et sted. Hvad mener du?

Svar

Udgangspunktet i fleksjobreglerne efter 1.1.2013 er, at arbejdsgiveren udbetaler løn til den ansatte for det arbejde, der bliver udført. I begrebet "arbejde" er ikke aftale om løn for fravær til behandlinger. Jeg kan se, at du har været gennem en lang proces for at få fastsat timetallet. Ved sygefravær vil der - for personer, der modtager løn under sygdom - blive udbetalt sygedagpengerefusion til arbejdsgiver.

Du spørger, hvordan du skal notere fravær generelt. Jeg opfatter det sådan, at der er fastsat nogle regler/aftaler, om i hvilke situationer personalet som helhed kan få fri med løn, og hvilke situationer der vil kræve enten afholdelse af feriedage/afspadsering. Jeg kan forstå, at I ikke har fået aftalt hvordan du skal forholde dig i disse situationer og vil derfor anbefale, at I får nogle klare aftaler herom.

Det er som sådan ikke noget, som Jobcentret kan forholde sig til, det er aftaler, som hører hjemme på arbejdspladsen.

Hvis din arbejdstid bliver sat ned, skal du orientere Jobcentret.