Gå til hovedindhold

Fra IY til førtidspension

Spørgsmål
Hvis man har fået tilkendt invaliditetsydelse efter de gamle regler, kan man så vælge at gå på pension uden yderligere arbejdsprøvning osv.?
Svar

Reglerne om invaliditetsydelse fremgår af kapitel 17 i Socialministeriets vejledning nr. 54 af 31.8.2007:

"En person, der modtager invaliditetsydelse, har i princippet ret til førtidspension, hvis erhvervsindtægten ikke længere er til hinder for tilkendelse. Kommunen skal i en sådan situation foretage en ny vurdering af de aktuelle og evt. ændrede forhold og træffe afgørelse om førtidspension på dette grundlag".

Konkret betyder det, at kommunen skal vurdere årsagen til manglende mulighed for fortsat erhvervsindtægt, de helbredsmæssige forhold og opdatere ressourceprofilen. Det kan ved denne vurdering være unødvendigt med yderligere arbejdsprøvning til belysning af arbejdsevnen.

Kommunen skal ved vurdering af berettigelse til førtidspension tage stilling til berettigelse til enten højeste eller mellemste førtidspension. Personer, der er fyldt 60 år kan tilkendes mellemste førtidspension, men ikke højeste førtidspension.

Personer, der får tilkendt invaliditetsydelse i forbindelse med, at pensionen gøres hvilende kan få pensionen udbetalt uden fornyet ansøgning, såfremt forudsætningerne om erhversindtægtens størrelse ikke holder.