Gå til hovedindhold

Fra fleksjob til pension, hvilke ændringer

Spørgsmål
Jeg får ledighedsydelse i øjeblikket, men jeg går desværre ledig med jævne mellemrum, og som tingene ser ud nu, er der ikke de store chancer for at få et job.
Jeg er berettiget til højeste førtidspension (gamle ordning) eller det er i hvert fald det, jeg bliver lovet, hver gang jobcentret presser mig til at gå på pension!
Men hvad sker der med merudgifter og invaliditetsydelse, hvis jeg går på pension?
Svar
Jeg kan forstå, at du er tilkendt invaliditetsydelse før 1.1.2003. Jeg opfatter det ikke sådan, at du tidligere er tilkendt førtidspension, der er gjort hvilende. Som modtager af invaliditetsydelse er der på et tidligere tidspunkt truffet afgørelse, at du ville have været berettiget til minimum mellemste førtidspension, hvis du ikke havde haft erhvervsindtægt, der ikke gjorde det muligt at opnå pension.
Hvorvidt du på nuværende tidspunkt måtte være berettiget til højeste førtidspension kan jeg ikke udtale mig om, da det må bero på en konkret vurdering. Det kan dog sagtens være tilfældet, men jeg ville - som jobcentermedarbejder - være varsom med at udtale mig om det med mindre jeg var 100 % sikker i min sag.  

Såfremt du tilkendes førtidspension (mellemste eller højeste førtidspension) vil invaliditetsydelse bortfalde og erstattet med invaliditetsbeløb, der er en del af førtidspensionen. Det betyder helt konkret, at det ikke længere er et ekstra beløb, der udbetales, men er en del af den samlede pension. Merudgiftsydelsen bortfalder ligeledes, da førtidspensionister efter reglerne før 1.1.2003 ikke er i personkredsen, der er berettiget til merudgiftsydelse.  

Tilskud til medicin eller andre helbredsrelaterede tilskud skal herefter bedømmes efter reglerne om personligt tillæg (helbredstillæg) og vil være afhængig af formue og andre indtægter/egne såvel som ægtefælle/samlever (personlig tillægs%).  

I givet fald du skal overgå til førtidspension er det derfor vigtigt med en økonomisk beregning af de øvrige støttemuligheder, du i givet fald måtte være berettiget til. Her tænker jeg også på evt. berettigelse til boligydelse.