Gå til hovedindhold

Førtidspension og investering i udlejningsejendom

Spørgsmål

Min mand og jeg påtænker at købe en udlejningsejendom
Mine spørgsmål er:
- kan jeg står som medunderskriver?
- hvis jeg står som medunderskriver, vil det da få indflydelse på min førtidspension?
- når ejendommen giver overskud og vi ikke trækker det ud, men vi lader det står i virksomheden (til reparationer, vedligehold mv., så vi ikke skal have penge op af lommen), anser kommunen det så som et reelt overskud, og nedsætter min førtidspension eller hvad?

Jeg er selvfølgelig ikke ude på at snyde, men jeg er bare interesseret i at vide, hvorledes kommunen evt. vil forholde sig, så jeg kan agere i forhold til det.
 

Svar

Jeg går ud fra, at du er tilkendt førtidspension efter 2003, og at det derfor er disse regler vi skal anvende.

Når du modtager førstidspension, vil det være sådan, at denne kan blive nedsat pga. indkomst som du og din ægtefælle har. Denne indkomst kunne være indtægt fra en udlejningsejendom.

Hvis du står som medunderskriver på ejendommen, vil det betyde, at du ejer ejendommen sammen med din mand, og den indtægt der måtte komme vil altså indgå i beregningen af din førtidspension. Dette gælder imidlertid også selv om det kun er din mand der ejer ejendommen, da din ægtefælles indtægt, som tidligere nævnt, også berører størrelsen af din førstidspension.

Det er min opfattelse, at kommunen vil anse al overskud fra udlejningsejendommen som indtægt.

Måden hvorpå din og din ægtefælles samlede indtægt bliver beregnet på, er dog  omfattende, og der er en række vilkår der spiller ind. F.eks. har du mulighed for at fratrække fradrag for indbetalinger til privat tegnede pensionsordninger.

Jeg vil derfor anbefale, at du kontakter kommunen, og sammen med kommunen regner ud hvad det reelt vil komme til at betyde for dig, hvis I vælger at investere i en udlejningsejendom.