Gå til hovedindhold

Førtidig udskiftning af handicapbil ved totalskade

Spørgsmål

Jeg fik bevilget en handicapbil for 3 år siden. Efter en ulykke for nylig, hvor bilen blev totalskadet (ikke min fejl), skal jeg nu have en ny bil. Denne blev bevilget som trivselsbil. Jeg har imidlertid siden fået fleksjob som jeg har passet i 1 år uden fravær og som jeg er meget glad for, altså kunne den fint bevilges som erhvervsbil nu. Men kommunen siger, at de vil førstgangsteste mig og alt muligt, fordi de ikke kender mig! Kommunen har nemlig overtaget deres bilsager igen, efter Falck havde haft med det at gøre.

Jeg er dødfortvivlet over, at der skal stilles spørgsmålstegn ved mit behov, når lægerne siger, der ikke er sket forandring. Jeg har 2 små børn, bor på landet og en mand der rejser en del. Jeg kan forstå et check-up hvert 6. år, men hvert 3. år? Er det rimeligt?

Det er nedværdigende at der sådan skal stilles spørgsmålstegn ved ens situation.

Svar

Jeg forstår til fulde din frustration. Selvom kommunen "ikke kender dig", har de jo formentlig de fornødne sagsakter vedrørende den tidligere bevilling.

 

Kommunen har mulighed for at anvende en forenklet procedure ved genbevilling af bil. Reglerne herom fremgår af Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1043 af 1.9.2010 § 10. Det er dog kommunen, der afgør om de vil anvende den forenklede metode.

 

Jeg går ud fra, at kommunen er dig behjælpelig med transport til og fra arbejde i perioden.