Gå til hovedindhold

Forskning i progressiv sclerose

Spørgsmål

Jeg er stor tilhænger af kombineret antibiotisk behandling af sclerose. Selvsagt tillægges opbyggende kost og tilskud sideløbende. Egen vilje er stor faktor, som i mange andre behandlingsformer. Jeg spørger nu, hvorfor har jeg ikke via scleroseklinikkerne hørt om Vanderbilt protokollen (patenteret 2005) og Dr. David Wheldons anvisninger på brug af forskellige antibiotika til MS?

Jeg er nødt til at opdatere mig selv dagligt via internettet, og har i dag styr på min egen sygdom. Forskere har siden 1911 nævnt bakterier som en af flere mulige underliggende årsager til MS. Dette ønsker jeg kan komme andre sclerosepatienter til gavn. Som en pårørende skriver i kommentar til Nyheder på scleroseforeningens hjemmeside, så får den progressive lov til at sygne hen uden lydhørhed for den pårørende hjælper: Internationalt fokus på progressiv sclerose.

Hvad kan der gøres for at patienter får lov til at vælge denne behandling, skrive under på eget ansvar, og hurtigst muligt komme i gang med tiltrængt terapi? Det er ingen let sag, en proces over flere år, men hvilke muligheder er der ellers? Jo, visse læger med sclerose (USA, Australien) har vist bedringens vej via kost, og stor respekt for det. Vi er flere patienter, der igennem det sidste halve år, har haft dialog på nettet i diverse fora, om denne manglende opbakning til rimelig behandling. Det er jer læger, der skal handle nu! Fortæl ikke, at det ikke hjælper. Det gør det, på de af os, der vil denne form. Sclerosemedicinerne passer også kun et mindretal. Jeg anser dette spørgsmål så vigtigt, at det bør komme på hjemmesiden til oplysning for de, der ikke selv har overskud til at finde oplysninger andetsteds.

Svar

Der er ingen videnskabelig dokumentation for, at antibiotika virker mod MS. Senest har et antibiotikum kaldet Minocyclin været meget omtalt, da man så effekt på en sclerose dyremodel, og tidlige forsøg på mennesker også gav håb om effekt.

På Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet, har vi lige fuldført et stort placebo kontrolleret studie med Minocyclin i kombination med beta-interefron på mennesker med MS, der desværre ikke viste nogen sikker målbar effekt. Fra dansk side har man endvidere undersøgt, om tidligere antibiotikabehandling skulle medføre reduceret risiko for MS, hvilket heller ikke var tilfældet.