Gå til hovedindhold

Forskel fra gammel til ny fleksjobordning

Spørgsmål

Hvad er ulemperne ved at jeg skifter fra gammel fleksjobordning til et nyt fleksjob? Er det ikke den ny arbejdsgiver, der kommer til at betale mere for mig? Jeg får mindsteløn nu, vil jeg få mindre end det? Hvad med pension, vil den blive dårligere?

Svar

Forskellen på fleksjob før 1.1.2013 og efter 1.1.2013 er som følger:

Før 1.1.2013 - her udbetales fuld løn fra arbejdsgiver til lønmodtager og arbejdsgiver modtager refusion fra kommunen (enten 50% eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn).

Efter 1.1.2013 - her udbetaler arbejdsgiver løn til lønmodtager for den arbejdsindsats, der ydes på arbejdspladsen. Lønnen fra arbejdsgiver indeholder pensionsbidrag (efter overenskomst) af den løn der udbetales. Kommunen beregner et fleksløntilskud i forhold til den løn, som arbejdsgiver udbetaler. Du kan finde bekendtgørelsen her Retsinformations hjemmeside: 5% af fleksløntilskuddet er reserveret til ATP - dog max 500 kr. mdl. 

Løn aftales med de faglige organisationer, lønnen fra arbejdsgiver vil derfor ikke være under mindstelønnen. Din samlede udbetaling i fleksjob (løn + fleksløntilskud) efter reglerne efter 1.1.2013 kan godt udgøre et andet beløb end nuværende, hvor du modtager fuld løn fra din arbejdsgiver.

Indbetaling af pensionsbidrag ændres efter de nye regler, som du kan se. Arbejdsgiver indbetaler i forhold til den løn, der udbetales og der indbetales max 500 kr. om måneden fra kommunen.

Spørg i dit pensionsselskab om du har mulighed for præmiefritagelse eller måske andre muligheder. Det vil være individuelt afhængig af aftale, men kontakt dit pensionsselskab og spørg.