Forsinker nuværende Sclerosemedicin udviklingen af SPMS

Forsinker nuværende Sclerosemedicin udviklingen af SPMS?

Det er et rigtigt godt og meget relevant spørgsmål - også politisk (value for money med meget dyr og ofte livslang behandling fra diagnosetidspunktet i en ofte ung alder). Men det er svært at bevise rent videnskabeligt, da forsøgenes formål har været at reducere attakker, og forsøgene typisk er i længden 2-3 års behandling pr. patient.

Sekundær progressiv sclerose tager som regel længere tid at udvikle, nok i snit ca. 10 år fra debut, men meget variabelt. Men hvis du ser på det i et perspektiv som scleroselæge, der har været i branchen siden før attakforebyggende medicin kom på banen, er det klare indtryk at færre får sekundær progressiv sclerose. Tidlig og efterhånden mere effektiv behandling antages at have bidraget til dette.

Skrevet d. 8 august 2017