Gå til hovedindhold

Forsinkelse af diagnostik og behandling

Spørgsmål

Jeg vil gerne høre, hvad der sker hvis man har sclerose og ikke får rettidigt medicin?

For mit vedkommende drejer det sig om at jeg får konstateret hvide pletter på hjernen i januar på MR- scanning. jeg har derudover normal rygmarvsvæske og normal VEP, SEP og MEP. Jeg får så foretaget ny MR-scanning i i maj.

I mellemtiden bliver min sag udsat på grund af kommunikationsproblemer mellem behandlingsstederne, og journalen vandrer fra læge til læge. Der er derfor endnu ikke foretaget en sammenligning - og dermed ingen diagnose.

Jeg får det imidlertid dårligere og dårligere, og er nervøs for hvad der sker, når man ikke får medicin?

Svar

Sklerosediagnosen stilles på baggrund af symptomer og tegn på påvirkning af hjerne og rygmarv ved en neurologisk undersøgelse.

MR-scanninger vil i reglen kunne bekræfte diagnosen ved at vise karakteristiske forandringer, men MR-forandringer i form af "hvide pletter" ses også hos raske mennesker, og i nogle tilfælde kan det være vanskeligt at afgøre, om forandringerne har sammenhæng med sklerose.

MR-scanning kan også bruges til at påvise tegn på ny sygdomsaktivetet hos patienter, der ikke har haft nye symptomer på sygdom. I sådanne tilfælde kan MR-scanninger tillade en tidligere sklerosediagnostik.

Ved rygvæskeundersøgelser vil der hos 95% af alle med sklerose kunne påvises forandringer, og undersøgelser af nerveledningshastigheden (VEP, SEP, MEP) i synsnerve og rygmarv kan også være til hjælp ved diagnosen. Nerveledningsundersøgelser er dog ofte normale tidligt i sygdomsforløbet.Der tales mere og mere om vigtigheden af at komme tidligt i gang med sklerosebehandling. Muligheden for behandling og valget af behandling afhænger imidlertid i høj grad af den enkeltes sygdomsforløb. Det vigtigste er at få stillet en sikker diagnose, og først når dette er tilfældet går man videre til valg af behandling, og i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at følge forløbet i længere tid, inden man kan stille en diagnose. I den sammenhæng har nogle måneders forsinkelse hvad angår iværksættelse af behandling næppe den store betydning.

Der tales mere og mere om vigtigheden af at komme tidligt i gang med sklerosebehandling. Muligheden for behandling og valget af behandling afhænger imidlertid i høj grad af den enkeltes sygdomsforløb.

Det vigtigste er at få stillet en sikker diagnose, og først når dette er tilfældet, går man videre til valg af behandling, og i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at følge forløbet i længere tid, inden man kan stille en diagnose. I den sammenhæng har nogle måneders forsinkelse, hvad angår iværksættelse af behandling, næppe den store betydning.