Gå til hovedindhold

Forsikringsforhold ved kommunalt finansieret ombygning

Spørgsmål
I forbindelse med en kommunalt finansieret ombygning af badeværelse, hvor kommunen står som bygherre, er det blevet mig pålagt at tegne en kombineret entrepriseforsikring - også kaldet "All Risk" - der dækker alt i ombygningsperioden.

Kommunen betaler godt nok præmien, men er det ikke besynderligt, at ansvaret for at tegne en så omfattende forsikring, ligger hos mig?
Svar
Det er almindelig praksis, at ejeren af bygningen tegner og betaler en tillægsforsikring i byggeperioden (ved § 116 betales denne af kommunen).

Denne – også kaldet entrepriseforsikring/All Risk forsikring – tegnes ved henvendelse til det forsikringsselskab, som du har husforsikringen med.

Ovennævnte tillægsforsikring skal dække eventuelle skader/fejl som opstår i forbindelse med om-/tilbygningen og som ikke dækkes af entreprenørens og eventuelt rådgiverens lovpligtige forsikringer. Det er min erfaring, at det er meget sjældent, at en skade/fejl ikke dækkes af ovenstående professionelle forsikringer.