Gå til hovedindhold

Forsikringsforhold, BPA

Spørgsmål
Min datter har døgnpleje, 24 timer i døgnet. Nu er hun, fra kommunen, blevet pålagt, at tegne en arbejdsgiverforsikring i Handihelp, da den koster ca. en tredjedel af det andre forsikringsselskaber skal have.

Efter at have set tv-udsendelsen er jeg ikke tryg ved dette. De personlige hjælpere skulle jo gerne være forsvarligt forsikret.
Svar
Indledningsvis vil jeg anføre, at jeg ikke anbefaler forsikringsselskaber.

Jeg forstår, at din datter har en Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens § 96 og at din datter selv er arbejdsgiver/arbejdsleder. Jeg forstår også, at din datter får tilskuddet udbetalt og selv forestår aflønning, forsikringer m.m.

Det fremgår af bekendtgørelse om udmåling af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance (bekendtgørelse 1180 af 14.10.2010), at kommunen skal dække udgifter til forsikring efter regning:

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal dække omkostninger til nødvendige forsikringer, der er forbundet med ansættelse af hjælpere, og dække omkostninger ved bidrag til barselsfond.

Kommunen har tillige en vejledningsforpligtelse, herunder også omkring forsikringsforhold, indhold og pris.

Under hvilke forhold krav om skift af forsikringsselskab er sket kan jeg ikke se af dit spørgsmål, men under alle omstændigheder skal afgørelsen ske skriftligt. Din datter skal derfor bede om en skriftlig afgørelse.