Gå til hovedindhold

Forsikringen vil ikke udbetale erstatning

Spørgsmål
Jeg er kommet i en lidt kedelig situation, som jeg ikke rigtig kan se mig ud af.
Jeg vil derfor spørge dig, om du kan se nogen muligheder - hvor jeg kan komme igennem.

Jeg havde en invalidebil, som jeg lånte ud til et medlem af husstanden - han må gerne køre den. Han kører galt og bilen bliver totalskadet. Det viser sig så, at han har kørt påvirket - over det politiet kalder bagatelgrænsen. Forsikringen vil derfor ikke udbetale erstatningen, jævnfør kaskoforsikringens punkt 5.40 afsnit 7:
"Skader, der er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, herunder skader sket under kørsel i spiritus-, narkotika- eller medicinpåvirket tilstand. "Ved skade nævnt under 6, 7, og 8 er forsikringstageren dog dækket, med mindre denne, ægtefællen/samlever eller den faste bruger var fører af bilen, eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres manglende kendskab hertil skyldes grov uagtsomhed".

Kan jeg stille noget som helst op - ulykken sker mange timer efter han har lånt bilen, så jeg har ingen anelse om, at han køre påvirket. Erstatningen er vurderet til 113.000 kr.
Svar
Sådan som du refererer forsikringsbetingelserne, så må det være afgørende, om du vidste eller burde vide, at føreren ville køre bilen i spirituspåvirket tilstand.
Jeg vil foreslå, at du skriver til forsikringsselskabet, at du ikke vidste noget om, at han ville køre i spirituspåvirket tilstand, og at forsikringen derfor må dække. Du kan så henvise til det afsnit, som du har refereret for mig.  

Hvis ikke de vil anerkende at dække, skal de vejlede dig om, hvordan du klager over deres afgørelse.
Hvis sagen går i hårdknude vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat, som kan hjælpe dig med at vurdere, om der er grund til at føre en sag mod selskabet.