Gå til hovedindhold

Fornyelse af kørekort 6

Spørgsmål
Jeg har nu igennem 14 år haft tilkendt handicapbil. Jeg har alle disse år haft en anmærkning i kørekortet, om bremse i hånden og automatgear samt krav om helbredsbedømmelse hvert andet år.

Udgiften til denne lægeerklæring, som jeg har fået godtgjort de syv første gange, er jeg denne gang blevet nægtet godtgørelse for.

Er dette afslag, som var mundtligt, i overensstemmelse den gældende lovgivning?
Svar
Reglerne herfor fremgår af bekendtgørelse om støtte til bil samt Socialministeriets vejledning nr. 97 af 5.12.2006 pkt. 240:

"Efter bekendtgørelsens § 11 kan der ydes tilskud til en lægeerklæring og køreundervisning til ansøgere i forbindelse med støtte til køb af bil og når det som led i sagsbehandlingen skal undersøges om ansøgeren selv har mulighed for at føre en bil. Tilskud kan også ydes, hvis ansøgerens kørekort skal fornyes enten på grund af tidsbegrænsning eller på grund af helbredsmæssige ændringer, forudsat betingelserne for støtte til køb af bil i øvrigt er opfyldt".

Jeg kan forstå, at du kun har fået en mundtlig afgørelse. Jeg vil derfor anbefale dig at anmode om en skriftlig afgørelse med begrundelse og lovhjemmel.