Gå til hovedindhold

Formue

Spørgsmål
Jeg er førtidspensionist efter de gamle regler. Jeg har et spørgsmål omkring pension som jeg håber du kan besvare: Må jeg eje en bil?
Svar

&#160

Det påvirker ikke din berettigelse eller beregning af pensionen, at du er ejer af en bil.

Måske tænker du på formuegrænsen ved helbredstillæg, men her er reglerne for beregning af formue i denne sammenhæng:

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - kommenteret

§ 19. Helbredstillæg efter § 18 udbetales ikke, hvis pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen, jf. § 48, stk. 1, nr. 14.

Stk. 2. Ved opgørelsen af likvid formue indgår

1) indestående i pengeinstitutter m.v.,

2) kursværdien af obligationer,

3) pantebreve i depot,

4) kursværdien af deponerede børsnoterede aktier,

5) kursværdien af investeringsforeningsbeviser,

6) kontant beholdning og

7) andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

Stk. 3. Ved opgørelsen af formuen efter stk. 2 beregnes først summen af værdierne efter stk. 2, nr. 1-5. Hvis summen heraf ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 48, stk. 1, nr. 14, indgår desuden formue efter stk. 2, nr. 6 og 7.