Gå til hovedindhold

Forhøjelse ved ny diagnose

Spørgsmål
Min mor fik konstanteret sclerose i sidste uge, men da hun i forvejen er førtidspensionist, vil jeg høre, om hun kan få noget forhøjelse. Vi har prøvet at læse inde på hjemmeside, men kan ikke finde svar.
Svar

Tilkendelse af pension sker på baggrund af ansøgers arbejdsevne og ikke på baggrund af diagnose. Personer, der modtager førtidspension efter reglerne efter 1.1.2003 modtager en sats, der er uafhængig af øvrige ændringer i de helbredsmæssige forhold. Hvorvidt der måtte være grundlag for andre støtteforanstaltninger (personlig/praktisk hjælp/merudgiftsydelse) må bero på en konkret vurdering.

 

Personer, der modtager mellemste førtidspension efter reglerne før 1.1.2003 kan - ved ændrede helbredsmæssige forhold - anmode kommunen om vurdering af pensionsgraden. Kommunen skal behandle en sådan ansøgning i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning og først når det er konstateret, at alle aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige foranstaltninger har været afprøvet kan der tages stilling til påbegyndelse af sag om forhøjelse med mindre det på de foreliggende oplysninger kan vurderes, at erhvervsevnen er ubetydelig og ikke kan forbedres. 

 

Det drejer sig derfor om, hvordan din klarer sig i dagligdagen og - hvis hun modtager mellemste førtidspension nu - at erhvervsevnen kan anses for ubetydelig.

 

Personer, der er fyldt 60 år har ikke mulighed for at få tilkendt højeste førtidspension.

 

Modtager din mor højeste førtidspension er der ikke mulighed for yderligere forhøjelse, men såfremt der er behov for vedvarende bistand- og pleje kan der ske vurdering af mulighederne for bistands- eller plejetillæg. Der findes en Faktaside om dette emne.  

 

Din mor har altid mulighed for at bede om rådgivning i sin kommune.