Gå til hovedindhold

Forelæggelse for afgørelsesudvalget

Spørgsmål

Min sclerose er nu så fremskreden at jeg har valgt at søge om førtidspension. I den forbindelse modtog jeg i dag et brev fra kommunen, hvori de beder mig om mine kommentarer til sagen samt mulighed for personligt at fremlægge min sag for deres udvalg, eventuelt med en bisidder.


Nu er mine spørgsmål så: Skal jeg være opmærksom på særlige forhold? Skal jeg komme med bemærkninger til sagen? Kan Scleroseforeningen sende mig en bisidder?

Svar

Jeg forstår det sådan, at du nu har fået sagens akter til partshøring, og at du i den forbindelse skal komme med bemærkninger inden en vis frist. Det er vigtigt, at du læser det fremsendte igennem og sikrer dig, at det er korrekte oplysninger, der står om dig. Er der fejl eller mangler der oplysninger, skal du gøre opmærksom på dette.

Du skal, ifølge loven, tilbydes at fremlægge din sag for udvalget, der træffer afgørelse. Du vil ikke have mulighed for at være tilstede ved selve afgørelsen. Såfremt sagen er tilstrækkeligt godt belyst er det muligvis ikke nødvendigt selv at møde frem, men det kan jeg på det foreliggende ikke rådgive dig nærmere om.

Desværre har vi ikke i foreningen mulighed for at tilbyde dig en bisidder, men måske har du mulighed for at få hjælp gennem din faglige organisation.