Gå til hovedindhold

Forbedret arbejdsevne

Spørgsmål
Hvis man har oprettet et fleksjob på et bestemt antal timer, for eksempel 20 timer, er det så muligt at øge dette timetal senere til for eksempel 30 timer, hvis man får det bedre, eller ligger det oprindelige timetal fast?

Med andre ord: Er fleksjobbet en permanent ordning, som ikke kan ændres hvis der sker bedringer efter en årrække?
Svar
Som udgangspunkt er fleksjobordningen for kronisk syge, hvor det vurderes at arbejdsevnen ikke vil blive forbedret. Det sker dog, heldigvis, at der forekommer bedring i ens arbejdsevne, så det kan blive nødvendigt at tage aftalen op til fornyet overvejelse.

I nogle tilfælde holder man dog den nye aftale under fleksjobordningen, også selvom timeantallet overstiger de 50%, som jo er minimumsudgangspunktet i en ordning. Kommunen udviser dermed fleksibilitet, men min erfaring er at det er individuelle aftaler, og ikke noget der således kan ligge til grund for en generel holdning til problematikken.

I nogle tilfælde ser jeg også, at det accepteres, at der arbejdes lidt over det antal timer der på forhånd er aftalt, idet man så kommer ind i en gråzone om vurderingen af måling af effektiv arbejdstid, kontra den tid man er på arbejdet.

Et skift fra fleksjobordningen, og over på andre ordningen, hvor der også ydes tilskud til arbejdsgiveren, kan have konsekvens for andre områder end den rent lønmæssige, nemlig også pension, a-kasse, herunder eventuel arbejdsløshedsunderstøttelse.

Hvis du skifter, skal du regne med at du, hvis du senere får brug for fleksjobordningen igen, skal igennem samme vurdering som du har været, samt at de fordele der økonomisk er opnået ved at være i ordningen nu, starter forfra.

Nu ved jeg ikke hvor længe du har oplevet forbedringen, og om der kunne være tale om en permanent forbedring, men måske du skulle udfordre dig selv, ved i en periode at lave noget mere. Ikke nødvendigvis arbejdsrelateret, men noget sidestillet der på samme måde belaster dig, så du for dig selv, får oplevelsen af at det er holdbart inden du søger at få ændret aftalen.

Endelig kunne det, hvis du ikke allerede har gjort det, være en god ide at tale med den læge der kender dig, for at høre nærmere der.