Gå til hovedindhold

Fodtøj

Spørgsmål
Jeg har et problem med mine fødder. De er meget følsomme og min gangfunktion er ikke så god. Det er utrolig svært for mig at købe sko, som jeg kan gå i. De må hverken være for løse, stramme, spidse, hårde, stive etc. og ej heller tunge eller med hæl. I så fald snubler jeg. Jeg har adskillige par nye sko stående i skabet, som jeg aldrig har fået brugt/ikke følt mig komfortabel eller sikker i. Jeg har fået fleksjob og skal snart i arbejde igen, og jeg er ked af ikke at have pæne sko. Jeg kan næsten kun holde ud at gå i gamle, udtrådte lærrredssko. Er det muligt at få offentligt tilskud til at få syet nogle sko, som passer til mig? Jeg har brug for både et par sommersko og et par vintersko.
Svar

Reglerne om ortopædisk fodtøj fremgår af bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven §§ 9 og  10.

§ 9. Der kan ydes støtte til ortopædisk fodtøj til personer med varige og svære foddeformiteter, jf. indikationer i bilag 1, hvis generne af foddeformiteten kan afhjælpes.

Stk. 2. Til dækning af udgifter ved anskaffelse af ortopædisk fodtøj afholder ansøgeren selv et beløb, der udgør 699 kr. pr. par for personer over 18 år og 376 kr. pr. par for børn og unge under 18 år.
Stk. 3. Der kan i forbindelse med bevilling af ortopædisk fodtøj gives tilsagn om forsåling eller udbedring af fodtøjet.

 

§ 10. Der kan ydes støtte til ortopædiske fodindlæg eller tilretning af almindeligt fodtøj til personer med en foddeformitet, jf. indikationerne i bilag 1, hvis generne af foddeformiteten kan afhjælpes, og personen uden brug af indlæg ville være henvist til at benytte ortopædisk fodtøj.

 

Det fremgår af bekendtgørelsens bilag, hvilke betingelser, der skal være opfyldt. 

 

Indikationer for hjælp til ortopædiske sko efter § 9 og ortopædiske fodindlæg efter § 10

1) Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med gængesål).
2) Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens).
3) Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne.
4) Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt.

5) Erhvervet platfod som følge af degeneration.
6) Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen.
7) Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn.

Egenbetalingen udgør i 2009 740 kr. for voksne.

 

Jeg fornemmer på dit spørgsmål, at du ikke har modtaget nogen form for vejledning generelt med hensyn til at få løst dit problem og jeg vil derfor anbefale dig at kontakte en bandagist i det område, hvor du bor. Bandagisterne kan som hovedregel vejlede generelt (også om betingelserne efter ovenstående er opfyldt) ligesom der også er mulighed for at købe fodtøj, som måske kan hjælpe i din situation.

 

Alt afhængig af din situation vil jeg også pege på reglerne om dækning af merudgifter, du kan orientere dig nærmere herom på foreningens hjemmeside Faktaside om emnet.