Gå til hovedindhold

Fodpleje

Spørgsmål
Jeg er permanent kørerstolsbruger, og hjemmeplejen hjælper mig med alt personlig hygiejne. Herudover har jeg en BPA-ordning på 45 timer om ugen.

Mine negle på tæerne får jeg klippet og ordnet af en fodterapeut, men nu vil kommunen ikke længere yde tilskuddet efter servicelovens §100, på udgiften af ca. kr.3.500 om året.
Hjemmeplejen må ikke klippe negle på tæerne, og mine BPA-assistenter deltager slet ikke i min personlige hygiejne.

Svar
Netop spørgsmålet om dækning af udgift til fodbehandling og fodpleje har været til politisk debat som spørgsmål i folketingets socialudvalg. Der foreligger et svar fra daværende socialminister Karen Ellemann, hvor det fremgår "Endvidere vil der kunne ydes støtte efter servicelovens § 100 om merudgiftsydelse til almindelig forebyggende fodpleje. Det er en forudsætning, at betingelserne for at yde hjælp efter bestemmelsen i øvrigt er opfyldt, herunder bl.a. betingelsen om, at der skal være tale om en nødvendig merudgift, som andre på samme alder og i samme livssituation ikke har. Der kan ikke anføres noget generelt om, hvorledes der i forhold til servicelovens regler i praksis skelnes mellem fodbehandling og almindelig forebyggende fodpleje. Dette må således bero på en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag". Hele svaret kan læses her
http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/sou/spm/52/svar/662158/758026/index.htm
   

Ankestyrelsen har truffet afgørelse (C-53-09) om afslag på hjælp til dækning af udgifter til fodpleje som en nødvendig merudgift. Denne afgørelse kan læses her
http://www.socialjura.dk/index.php?id=12267   

Ankeafgørelser på området må lægge praksis.  

Jeg forudsætter, at du har fået en skriftlig afgørelse med klagevejledning.