Gå til hovedindhold

Flytning til udlandet

Spørgsmål

jeg er midt i en bodelingssag med min ekskone. Grunden til at jeg skriver til sig, er at jeg gerne vil vide hvad jeg har af rettigheder hvis jeg flytter til USA (da jeg har fundet ud af at jeg har det meget bedre med min sclerose i et varmere klima)?

Såfremt jeg flytter, har jeg så stadig krav på mine ting? Vil en advokat kan køre min sag, selvom jeg ikke er i Danmark?

Svar

Bodelingen vil kunne påbegyndes/fortsætte uanset flytning til USA. Skifteretten vil stadig være den myndighed, der skal behandle sagen, hvis der ikke kan opnås enighed om deling af fællesboet.

En advokat vil kunne varetage dine interesser.

Når dette er sagt, skal jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at det ikke er det mest hensigtsmæssige tidspunkt at flytte på. Uanset at afstand i vore dage betyder mindre, besværliggøres processen alligevel - skal der eksempelvis afgives forklaring i skifteretten, medfører dette rejseudgifter, og al komminikation skal foregå pr. korrespondance.

Mit råd vil være, at aktiverne hurtigst muligt bliver vurderet, så den økonomiske opgørelse kan laves i form af en bodelingsoverenskomst. Er der aktiver, der skal afhændes - for eksempel fast ejendom - må betaling finde sted når et salg er effektueret.

Kan der ikke opnås enighed efter vurderingen foreligger, bør sagen straks indbringes for skifteretten. Husk i den forbindelse at det er dyrt at være uenige! Der skal betales skifteafgift til staten - 1% af aktiverne og 2% af passiverne, salær til egen advokat og til den af skifteretten antagne medhjælper (advokat).

Det skal til slut bemærkes, at de fleste bodelinger erfaringsmæssigt kan afsluttes indenfor en kortere periode, når aktiverne er vurderet, men tidsmæssigt vil det selvfølgelig trække ud, hvis der bliver tale om en skiftesag, der skal behandles af skifteretten.