Gå til hovedindhold

Flytning og visitering

Spørgsmål

Jeg er 27 år, og har haft min diagnose i ca 1 år. Da jeg fik diagnosen var min famile og jeg nødt til at flytte, da vi boede på anden sal, og jeg havde besvær med trapperne. Jeg søgte i den forbindelse kommunen om hjælp, til flytning og fund af lejlighed, men fik afslag på begge, da de ikke mente jeg var syg nok. Vi er nu endt i et kæmpe hus på næsten 170 m2, med dertil hørende stor have. Jeg kan ikke overskue tingene herhjemme, da det simpelthen er for stort. Min mand har også skavanker, der gør han heller ikke kan klare det. Vi er blevet enige om at flytte igen, til noget mindre, men i en anden kommune end den nuværende.

Hvordan er mine muligheder for at søge om hjælp denne gang? Jeg er på revalidering, og arbejder 3 timer om dagen, (hvilket jeg ikke var/gjorde sidst vi søgte kommunen om hjælp), og en undersøgelse fra neurologen siger, at jeg udtrættes markant efter 1-3 timer. Er jeg syg nok denne gang?

Svar
Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du ikke tidligere har søgt din kommune om visitering til handicapegnet bolig, men selv havde fundet en bolig, hvor du søgte dækning af flytteomkostninger. Jeg regner derfor med, at ansøgningen har været bedømt efter reglerne om enkeltydelser, hvor der ud over det økonomiske aspekt også er lagt vægt på, hvorvidt flytning er forudsigelig samt muligheden for om afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre mulighederne, for at klare sig selv i fremtiden. Disse regler fremgår af kapitel 10 i lov om en aktiv socialpolitik. Jeg går også ud fra, at du har fået en skriftlig afgørelse med klagevejledning, men at du valgte ikke at klage over afgørelsen.

Jeres nuværende bolig opfatter jeg som en lejebolig og jeg forstår til fulde, at huset er for stort, og at krav om vedligeholdelse af en stor have også er en belastning. Som situationen er nu vil jeg anbefale dig at kontakte kommunens visitation, med henblik på vurdering af, om du og din mand nu opfylder betingelserne for tildeling af handicapegnet bolig. Såfremt betingelserne er opfyldt, skal kommunen vejlede dig/jer om mulighederne for ansøgning af bolig i en anden kommune.

Du skal samtidig være opmærksom på om en evt. flytning fortsat giver dig mulighed for at følge den lagte jobplan. Jeg går ud fra, at arbejdet, på de 3 timer dagligt, er et led i din revalidering. Jeg vil anbefale dig, at kontakte din sagsbehandler om hvordan du i givet fald vil være stillet i forbindelse med flytning. Din nuværende kommune skal i givet fald sende sagsakterne til den nye kommune. Noget andet er om du kan være omfattet af mulighederne for dækning af merudgifter. Jeg ved ikke om du har søgt eller kender reglerne. Der står oplysninger om merudgiftsydelsen på foreningens hjemmeside under Faktasider.

Du har ret til at få kopi af sagsakterne i din sag i kommunen, ligesom du også har mulighed for en mere konkret rådgivning fra Scleroseforeningens socialkonsulent i det område, hvor du bor. Navn og træffetid ses på hjemmesiden.