Gå til hovedindhold

Flytning her til landet

Spørgsmål

Jeg har mødt en kvinde med sclerose fra et andet EU land. Jeg ønsker nu oplysninger om hvilke muligheder hun har for økonomisk hjælp her i Danmark. Vi har besluttet os for at hun skal flytte her til Danmark, og hun har nu fået dansk CPR nummer på baggrund af tilstrækkelige midler ift reglerne om EU-borgere. I hendes hjemland har hun førtidspension pga sclerose, men tænker nu om der er nogle muligheder for at få økonomisk hjælp her i landet. Har det nogen betydning at hun i forvejen får pension i hendes hjemland?

Svar

Vedrørende udenlandsk pension i Danmark. Din kæreste skal kontakte den udbetalende myndighed i det land, hvor hun bor. Her vil hun få oplyst hvordan hun i givet fald har mulighed for at tage pensionen med til Danmark. Betingelserne for ret til dansk pension er dels betinget af dansk indfødsret og bopælskrav. Herudover skal betingelser om varigt nedsat arbejdsevne m.v. også være opfyldt. Det er ikke tilstrækkeligt, at et andet land har tilkendt førtidspension.

Såfremt din kæreste har behov for hjælp efter serviceloven (personlig/praktisk hjælp, hjælpemidler o.lign.) er det en betingelse, at hun har lovligt ophold her i landet. Henvendelse herom skal ske til bopælskommunen.