Gå til hovedindhold

Flytning af private forsikringer

Spørgsmål

Jeg har mulighed for at flytte alle mine forsikringer, men jeg er i tvivl om, hvilke konsekvenser det kan få at skifte selskab. Jeg har tegnet alle mine nuværende forsikringer, før jeg fik konstateret MS. Hos mit nuværende forsikringsselskab dækker ulykkesforsikringen ikke, hvis skaden er relateret til MS, heller ikke selvom policen er tegnet, før jeg blev syg. Jeg har ringet og spurgt. Det samme er tilfældet hos det nye forsikringsselskab. De dækker heller ikke skader, der skyldes MS. Betyder det, at jeg sagtens kan skifte, og ikke behøver frygte, at jeg på et tidspunkt kommer i klemme, fordi jeg har skiftet selskab? Jeg tænker selv, at det er underordnet, hvor jeg har min ulykkesforsikring, da dækningen er lige ringe, når jeg har MS. Er det korrekt, eller har jeg overset noget?

Dernæst har jeg spørgsmål til rejseforsikring. Hvis jeg skifter til det nye selskab, skal jeg have en forhåndsgodkendelse inden afrejse, dvs. inden hver tur. Er det en chance, jeg bør løbe? Eller er det bedre at beholde min rejseforsikring (og dermed indboforsikring) hos mit nuværende selskab? Som nævnt er mine nuværende forsikringer tegnet, før jeg fik diagnosen, så pt. er jeg vel dækket på lige fod med dem, som ikke har MS? Er det korrekt? Mit nuværende forsikringsselskab kan vel ikke nægte at dække mig eller opsige min police, såfremt der opstår en situation, hvor jeg får behov for at gøre brug af min rejseforsikring? Endeligt vil jeg gerne vide, om der er noget, jeg skal være opmærksom i forhold til bilforsikring?

Svar

Der vil i dit tilfælde ikke være nogle yderligere udfordringer ved at skifte forsikringsselskab.

Hvad angår ulykkesforsikringen er forbeholdet ens i begge selskaber, dækker ikke ulykkestilfælde som følge af MS, dog skal du naturligvis i forbindelse med et skifte, være sikker på at du kan accepteres af det nye selskab, altså er der helbredsoplysninger der skal afgives for at omfattes.

Hvad angår rejseforsikringen, så skal du uanset nuværende selskab eller nyt selskab ansøge om en forhåndsvurdering i forbindelse med rejser, for at være 100% sikker på at være dækket på ferierejser. Kravet er normalt, at man skal have været i en god stabil fase indtil 2 måneder forinden afrejse.

Hvad angår bilforsikring er der intet du skal være opmærksom på, dog skal du jo løbende vurdere om du er i stand til at køre bil, hvis din helbredssituation forværres.