Gå til hovedindhold

Flytning af patienter fra Rigshospitalet til andre sygehuse

Spørgsmål

Det er kommet for øre, at der planlægges at flytte patienter fra Riget til Glostrup. Der flyttes både patienter, læger og sygeplejersker fra Riget til Glostrup. I første omgang er det patienter bosat på Amager og Vesterbro, der flyttes. Senere kan flere patienter fra andre dele af København bliver flyttet. Det er dybt ulogisk og oprørende, at man smadrer landets fremmeste MS-klinik for at booste en anden. Der ses ingen andre årsager til indgrebet. Glostrups eksistensberettigelse skal altså ske på bekostning af Rigets funktionalitet - en funktionalitet, der vel at mærke både vedrører patienter og ansatte.

Dette handler ikke kun om afstanden til Glostrup kontra til Riget og evt. transport til Glostrup. Der er STOR forskel på at komme til Glostrup i bil - og med det offentlige. Både på det kognitive plan og på det rent fysiske. Det handler både om den ulogiske geografiske fordeling for patienterne samt "overgrebet" på selve afdelingen, hvilket på ingen måde kan berettiges.

Jeg har googlet i vildskab, men har intet fundet på skrift om tiltaget. Hvad handler dette om? Og hvordan kan man forsvare at flytte de MS-patienter, der bor tættest på Riget og nyder godt af den relativt korte afstand hertil til en klinik længere væk? Og kan man som patient med forlænget rejsetid - og udfordringer i forbindelse med rejsen - regne med at få godkendt transport, hvis man pludselig flyttes til Glostrup og skal derud til undersøgelser eller medicinering?

Svar

Det er rigtigt, at der måske er en overflytning af patienter fra Rigshospitalet på vej, men selve overflytningen er endnu ikke sat i gang. Der er tale om en beslutning truffet i Region Hovedstaden for flere år siden, vedrørende en omlægning af neurologien blandt regionens sygehuse. Det betyder, at nogle sclerosepatienter der bor på Amager og Vesterbro skal flytte fra Scleroseklinikken på Rigshospitalet til en af klinikkerne på Glostrup eller Herlev Hospital, og at et antal patienter skal flytte fra Glostrup til Herlev.

Scleroseklinikken på Rigshospitalet er ikke glade for beslutningen, og i Scleroseforeningen er vi bekymrede over, at patienterne ikke inddrages, at flytningen kan gå ud over kontinuiteten i behandlingen og dermed patienternes tryghed, samt at scleroseekspertisen "spredes" på for mange afdelinger i regionen. Derfor har foreningen skrevet til Region Hovedstaden for at få en dialog med dem om denne "gamle", og efter foreningens opfattelse forkerte beslutning. Når der er nyt om sagen, bringes det på foreningens hjemmeside.

Torben Damsgaard
Vicedirektør