Gå til hovedindhold

Flytning 2

Spørgsmål

Jeg kan se, at du i 2006 og 2007 har givet en række svar, vedrørende regler om bevarelse af fleksjob når man flytter kommune. Jeg ville blot lige høre, om reglerne stadig er de samme her i 2009?

Jeg skal flytte til en ny kommune, er ansat i fleksjob og kan bevare dette fleksjob selvom min bopælskommune er en anden. Er min nye kommune forpligtet til at lade min ansættelse køre videre?

Svar

Reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 73 er fortsat gældende:

§ 73: "Personer, der er ansat i fleksjob, bevarer ret til tilskuddet til fleksjob ved flytning til en anden kommune".

Det kræver - som du selv nævner - at du bevarer dit fleksjob, jævnfør Ankestyrelsens afgørelse  SM A-42-05.

Du har oplysningspligt omkring flytning og skal derfor kontakte din nuværende kommune forinden flytningen, med henblik på tilladelse til videresendelse af sagsakter til fremtidig opholdskommune.