Gå til hovedindhold

Flere lidelser

Spørgsmål
Jeg er 36 år og fik diagnosen attakvis sclerose i sommeren 2009. Jeg havde lige fået elevplads som kontorassistent og skulle, efter planen, være færdig 1. september i år (altså 2011). Jeg har siden fået diagnosen ADHD og får Ritalin for dette.

Jeg har en § 56, og min chef virker meget forstående over for min sygdom. Dog har jeg det problem, at min samvittighed nager mig, når jeg skal melde mig syg på grund af træthed - jeg har svært ved at se træthed som sygdom. Min frygt for at få forlænget min elevtid, gør det ikke nemmere.

Jeg er ikke så ofte sygemeldt som jeg burde - jeg har 1-2 sygedage på 2 uger - til gengæld har jeg ikke noget liv efter arbejde. Jeg kan ikke passe mit hjem, så oprydning og rengøring bliver der kun kigget lidt på, når jeg har ferie.

Derudover har jeg meget svært ved at klare opgaven, at være mor til en 11-årig dreng som også har ADHD, og som skal have hjælp til skolearbejdet.

Tøjvask foregår i weekenderne, madlavning er noget der foregår på "overtid" - her mener jeg at min ADHD-medicin kan holde mig i gang så det bliver gjort. Men det betyder så bare en endnu større træthed bagefter og de at efterfølgende dage derfor er endnu hårdere at komme igennem.

Socialt fungerer jeg slet ikke. Det er kun i ferier, at jeg har lidt overskud til at se familie og venner.

Jeg føler, at min ADHD-medicin er det der holder mig i gang, næsten som når man hører om unge på amfetamin, som holder sig vågne flere døgn i træk. Medicinen holder mig i gang, længere end jeg normalt ville kunne uden, men min krop har brug for hvile. Dette kan jeg tydeligt mærke, og der kommer et tidspunkt, hvor medicinen ikke kan holde mig kørende længere og så kan jeg slet ikke noget. Da er det så at jeg lægger mig syg.

Jeg er konstant træt, både mentalt og fysisk - ofte kan jeg slet ikke løfte mine ben og det er som om, at nogen pludselig har kommet et 100 kg bly-bælte om benene på mig.

Jeg tror ikke, at jeg kan klare et fuldtidsjob meget længere, jeg kæmper for at gøre min uddannelse færdig.

Jeg er sikker på, at et fleksjob er løsningen for fremtiden, men hvordan griber jeg det an? Skal jeg kontakte kommunen allerede nu, skal jeg vente til jeg nærmer mig uddannelsens afslutning, eller skal jeg vente til jeg er helt færdig? Og hvad kan jeg gøre for at mindske sagsbehandlingstiden?

Jeg er helt i vildrede og håber derfor at I kan vejlede mig.
Svar
Jeg forstår det sådan, at du efter start på elevplads får konstateret diagnosen Multipel Sclerose og efterfølgende ADHD. Jeg kan godt forstå, at du har det svært med at få en dagligdag til at hænge sammen og så er din søn også diagnosticeret med ADHD. Hvornår din søn har fået diagnosen kan jeg ikke se af dit spørgsmål, men tænker, at der må være nogen i behandlingssystemet, som din søn er tilknyttet, der er opmærksom på problematikken, men der tager måske fejl?

Jeg synes, at der er mange ting i din mail, som afspejler behov for en samlet vurdering af støttemuligheder. Kommunerne har pligt til at lave en helhedsorienteret indsats og umiddelbart tænker jeg, at du måske kunne have behov for, at der var nogen, som støttede dig i din henvendelse til kommunen.

Er der nogen i det behandlingssystem vedrørende ADHD, som du har drøftet dette med?

Træthed er et velkendt symptom ved multipel sclerose og trætheden kan ikke soves væk, men bør respekteres. Det er - som jeg forstår det - ikke nogen særlig god kombination med din ADHD.

Din elevplads opfatter jeg, er på ordinære vilkår kombineret med en aftale efter sygedagpengeloven efter § 56. Med sygedage svarende til ca. 1 om ugen, burde Jobcentret være opmærksom på, at der er behov for en varig løsning for dig. Det er de tilsyneladende ikke. Jeg er ikke klar over om dine sygedage overstiger det antal, som har indvirkning på færdiggørelse af din uddannelse, men det er din arbejdsgiver formentlig opmærksom på.

Er du medlem af en faglig organisation og vil du, i givet fald, være berettiget til understøttelse ved ledighed efter endt uddannelse? I givet fald, vil du så også kunne være berettiget til sygedagpenge ved sygemelding.

Hvorvidt du måtte være berettiget til fleksjob, tror jeg, er for tidligt at udtale sig om og jeg har ikke mulighed for det på de oplysninger, som fremgår her.

Konkret tænker jeg, at du bør hente yderligere rådgivning via din læge omkring dine 2 lidelser, der bør være en samlet rådgivning med henblik på støtte både på arbejdspladsen omkring gennemførelse af din uddannelse, samt den fornødne støtte i hjemmet.

Scleroseforeningen har socialrådgivere tilknyttet som kan kontaktes, se nærmere på Scleroseforeningens hjemmeside herom under . Jeg mener dog, at din problematik bør vurderes samlet, også med erfaring fra personer, som kan rådgive om ADHD samt om din søns behov for støtte.