Gå til hovedindhold

Fleksydelse mm

Spørgsmål
Jeg arbejder i et fleksjob, og jeg fylder 30 år. Derfor skal jeg til at tænke på fremtiden og en evt. efterløn dvs. fleksydelsesbidrag. Men hvordan skal jeg forholde mig til det?

Jeg tænker selv, at hvis jeg ikke kan klare mit fleksjob, så kommer jeg vel automatisk over på førtidspension? Og nu om dage er en almindelig efterløn meget usikker. I borgerservice i min kommune siger de, at når jeg ikke kan være i en almindelig A-kasse, så er det denne kommunale ordning der træder i kraft. Hvad kan I anbefale?

Skal jeg bare indbetale til ydelsesbidraget? Selv starte en pensionsopsparing op uden om kommunen - gennem banken?
Svar
Tilmelding til fleksydelse vil være dit eget valg. Du kan læse nærmere her https://bdkv2.borger.dk/Emner/pension-og-efterloen/fleksydelse/Sider/Indbetaling-til-fleksydelsesordningen.aspx   

Du skriver, at hvis du ikke magter dit fleksjob "kommer du vel automatisk på førtidspension". Med hensyn til bevilling af førtidspension er der en generel stramning, og derfor kan man ikke umiddelbart regne med, at en pension automatisk bevilges. Jeg er helt klar over, at det er mange år at kigge frem og der er ingen, der kan forudse, hverken din helbredsmæssige situation eller politiske ændringer på området. Generelt er det altid en god ide at tænke på økonomisk sikring, du har jo også gennem dit job en pensionsordning, der vil sikre dig en vis ydelse ved fratræden fra arbejdsmarkedet.  

Med hensyn til udbetaling af ledighedsydelse, som er "understøttelse" til ledige fleksjobbere forholder det sig sådan i dag, at denne udbetales max 6 mdr. efter fleksydelsesalder. Det betyder, at såfremt man er ledig fleksjobber og har nået fleksydelsesalder og ikke er omfattet af denne ordning, så vil det handle om kontanthjælp. Med hensyn til kontanthjælp er denne betinget af formue (regler i dag, man må ikke have formue over 10.000 kr.) og evt. ægtefælles indtægt modregnes også. Rigtig mange er derfor ikke omfattet af kontanthjælpsreglerne.  

Hvordan reglerne vil være, når du kommer til den alder er der ikke nogen, som kan udtale sig om. Det vil derfor være dit valg om du vil tilmelde dig fleksydelsesordningen med den viden, som er i dag.