Gå til hovedindhold

Fleksydelse

Spørgsmål

Jeg har været i fleksjob siden 2003, og har betalt til efterlønnen siden den startede. Jeg er kommet i tvivl om, hvorvidt jeg skal få udbetalt min efterløn/fleksydelse nu. Jeg er ikke sikker på, hvad der sker, hvis jeg bliver fyret. Hvordan står jeg så økonomisk - jeg er gift med en mand i arbejde - både hvis jeg får udbetalt fleksydelsen nu, men også hvis jeg vælger at bibeholde fleksydelsen og stadig indbetaler?

Svar

Jeg går ud fra, at du siden 2003 har indbetalt til fleksydelsesordningen. Hvis du afskediges fra dit fleksjob har du mulighed for at søge ledighedsydelse, som er understøttelsen for personer i fleksjob.
Bliver du ledig/arbejdsløs, når du opnår fleksydelsesalderen, skal du være opmærksom på, at ledighedsydelse kun udbetales 6 måneder efter, at du har opnået fleksydelsesalderen. Såfremt du så ikke har mulighed for fleksydelse, vil du være henvist til at søge kontanthjælp indtil du opnår folkepensionsalder. Kontanthjælp kan kun bevilges såfremt man ikke er i besiddelse af formue (over 10.000 kr.). Ved formue forstås også ejendom og bil, ligesom din mands indtægt modregnes, så du kan komme i den situation, at du ikke har andet forsørgelsesgrundlag end din mands indtægt/bruge af formuen.  

Så vælger du at få udbetalt dit efterløns-/fleksydelsesbidrag nu vil risikoen være, at du er henvist til kontanthjælp - forudsat, at du er berettiget - i de sidste år inden folkepensionsalder.  

Skulle du komme i den situation, at du bliver berettiget til førtidspension inden, vil efterløns-/fleksydelsesbidrag under alle omstændigheder blive udbetalt, dog med fradrag af skattebesparelsen.