Gå til hovedindhold

Fleksjob og tab af erhvervs evne

Spørgsmål

I december fik jeg bevilget et fleksjob på min arbejdsplads, hvor jeg har været ansat siden 2005. Det er efter den gamle ordning, og sagsforløbet med kommunen har været objektivt, professionelt og trygt. En rigtig positiv oplevelse. Fleksjobbet fungerer super for mig.

For at fremtidssikre mig selv, skrev jeg en skadesanmeldelse til AP Pension i november, hvor jeg igennem firmaet har en forsikring, bl.a. for tabt erhvervsevne. Der kom et afslag, og i forbindelse med min fleks gik igennem, bad jeg dem kigge på sagen igen. Igen fik jeg afslag, med samme begrundelse; at min indtægt er for høj, og at jeg ikke har haft nedsat arbejdstid til under halv tid de seneste tre måneder.

Så længe jeg har normal indtægt, forventer jeg selvfølgelig ingen udbetaling af pension fra forsikringen, men der er noget, jeg ikke forstår. Firmaet får 2/3 af min løn retur, det er vurderet at min erhvervsevne i forhold til enhver anden er nedsat til 50%. Umiddelbart kan jeg ikke se, at jeg ikke opfylder betingelserne. Argumenterne i afslaget, synes jeg er rimelige i forhold til pensionsudbetaling, men ikke i forhold til at jeg har lidt erhvervsevnetabet. Skal AP ikke anerkende skaden og udbetale engangssummen?

Jeg har scan af alt dokumentation fra AP, Jobcenter, sagsbehandler osv., som jeg gerne fremsender. Håber I vil kigge på det?

Svar

Jeg kan give dig et svar i generelle termer, men har ikke mulighed for at læse dine papirer i gennem. Forhåbentligt er det en hjælp trods alt.

Det afslag du får fra AP Pension lyder rigtig nok, men baggrunden for afslaget er måske lidt uklar. I forbindelse med fleksjobbenes indtræden på det danske arbejdsmarked, ændrede de fleste pensionsselskaber deres vilkår for udbetaling ved tab af erhvervsevne. Dette skyldtes at man som kunde ved mistet erhvervsevne ellers kunne få både udbetaling fra en tab af erhvervsevneforsikring og fuld løn med fleksjob. Altså med andre ord, man tjente mere som syg end som rask. Det har aldrig været meningen med forsikringen og giver naturligvis ikke det største incitament til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Så i dag er det sådan, at man både skal have mistet sin evne til at arbejde og samtidig have mistet sit indtægts grundlag. Din sag kan du altid tage op igen overfor AP Pension, såfremt din situation ændrer sig.

Du skriver slutteligt i din mail omkring en engangsudbetaling, men er lidt i tvivl om hvilken forsikring du adresserer. Såfremt det er en kritisk sygdoms forsikring, skeles der ikke her til mistet erhvervsevne ved udbetaling, men til en diagnose. Med andre ord, er det diagnosen der udløser erstatningen. Denne udbetaling kunne du godt være berettiget til på nuværende tidspunkt. Hvis der i stedet er tale om en invalidesum er reglerne anderledes. Her kræves før udbetaling typisk at erhvervsevnen er nedsat varigt med 2/3. Håber det trods alt hjælper dig lidt videre.