Gå til hovedindhold

Fleksjob og opstart af egen virksomhed

Spørgsmål

Jeg er bekendt med reglerne angående selvstændig virksomhed og fleksjob, men føler mig klemt, så håber du kan hjælpe mig lidt her:

Jeg er visiteret til fleksjob, men er endnu ikke selvstændig. Jeg ønsker dog at opstarte selvstændig virksomhed, men kan da ikke tage fleksjobbet med mig (det kombineres kun omvendt - altså hvis man allerede er selvstændig, når man søger om fleksjob).

Jeg har med andre ord en vis arbejdsevne, som jeg er interesseret i at udnytte via selvstændig virksomhed. Det er dog først muligt at kombinere disse ting efter 2 år med mindst 30 timers arbejdsuge. Så mit ønske om at arbejde på min styrke, kolliderer med kravet om en 30 timers arbejdsuge.

Kan du give mig et råd i forhold til dette?

Svar

Dit ønske om selvstændig virksomhed lyder godt, og som en god måde at opnå fleksibilitet på. Som du selv er inde på, åbner reglerne dog ikke lige op for dit ønske som det ser ud nu.

Nu fremgår det ikke hvilken type virksomhed det er du overvejer - måske er det en helt ny super god ide. Men uanset hvad, vil jeg foreslå at du finder et mindre firma som laver det, du selv vil i gang med, eller hvis det ikke eksisterer, at du finder dig en god partner for etablering af firma. I begge tilfælde skulle det bygges op, så du fik din egen ”forretning” i forretningen, så du kan havde dine egne kunder/opgaver, og selv kan administrere din tid og dine ressourcer mest optimalt.

Sørg for at samarbejdet bliver formaliseret, således at du kan trække din del af ”forretningen” ud, hvis du skulle ønske dette.

Du skal registreres som ansat, så du kan dokumentere en fast indtægt, og så med klausul på partnerskab efter en periode - måske allerede fra starten. Hvornår, afhænger af regler samt de muligheder du kan finde sammen med din sagsbehandler.

Tal derfor med din sagsbehandler for at få retningslinierne helt klart på plads, og sørg for at får en skriftlig godkendelse af den plan I sammen finder ud af for dig.

Ved at indgå i samarbejde vil du et langt stykke af vejen få opfyldt dit ønske om selvstændig virksomhed, men du vil også få back-up i dårlige perioder, ferier og så videre.