Gå til hovedindhold

Fleksjob og forældreorlov

Spørgsmål

Stiller jeg mig selv dårligere personligt og økonomisk, hvis jeg muligvis vil søge flexjob, men indtil jeg har talt med jeres socialrådgiver og derefter kommunens, vil benytte den resterende forældreorlov med en fridag hveranden uge? Jeg er lige startet på job efter endt barsel og har ca. 2 x 60 timer tilbage af min forældreorlov fra mine 2 børn og arbejder pt. på fuldtid.

Svar

Du kan bruge din resterende forældreorlov efter de regler og aftaler, der er gældende på det område.

For at være berettiget til fleksjob er det en betingelse, at arbejdsevnen er væsentligt nedsat svarende til mindst halvdelen. Har du på nuværende tidspunkt en aftale efter § 56 i sygedagpengeloven? Læs evt. nærmere herom på Scleroseforeningens hjemmeside under Lovgivning.

Afklaring af arbejdsevnen kan  være en længere proces, og der er også særlige forhold, der gør sig gældende såfremt det handler om fleksjob på nuværende arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob). Du kan orientere dig nærmere om disse forhold her.