Gå til hovedindhold

Fleksjob efter de nye regler

Spørgsmål

Jeg skriver til jer, da jeg pr. 1. juni er opsagt fra mit fleksjob. Jeg var så heldig at være under den gamle reform, men grundet manglende ordrer blev jeg opsagt. Han mener dog, at jeg kan måske kan blive ansat på færre timer - i dag er jeg på 17 ½ time om ugen. Men jeg har meget svært ved at forstå den nye fleksjobreform, og det har min chef også.

Kan du hjælpe mig med at forklare det, så os almindelig mennesker kan forstå det? Umiddelbart mener min chef at det bliver dyrere for ham at få mig på den nye ordning.

Svar

Jeg vil forsøge at forklare reglerne om løntilskud til fleksjob efter 1.1.2013 enkelt.

Arbejdsgiver aflønner efter den arbejdsindsats, som han/hun modtager, hvis det handler om fx 10 timers effektiv arbejdsindsats (handler her ikke alene om timer) aflønnes med løn svarende til effektiv arbejdsindsats - fx 10.000 kr. mdl. Jobcentret udbetaler et fleksløntilskud direkte til lønmodtager som max udgør 3.926 kr. pr. uge (pr. md ca. 17.000 kr.), beløbet nedsættes med 30% indtil 13.208 kr. Hvis din arbejdsgiver fx udbetaler løn svarende til 10.000 kr. mdl. nedsættes dit fleksløntilskud fra Jobcentret med 30% af 10.000 kr. svarende til 3.000 kr. og dit tilskud fra Jobcentret vil ca. udgøre 14.000 kr. og din samlede indtægt vil derfor ca. udgøre mdl. 24.000 kr. Disse tal er kun ca. beregninger og du må ikke konkludere, at det er faktum. Der kan være andre forhold, som skal tages i betragtning.

Arbejdsgivere udbetaler efter reglerne efter 1.1.2013 kun løn i forhold til effektiv arbejdsindsats. Hvis arbejdsgiver oplever, at udgifterne stiger efter den nye beregning kan det være i situationer, hvor de faste tilskud (50% og 2/3 af lønnen) har givet en lidt gunstigere beregning i forhold til en effektiv arbejdsindsats. Det kan måske lyde lidt kringlet, men hvis der har været ydet tilskud med 2/3, og den effektive arbejdsindsats har svaret til fx dine 17 ½ time, har der måske været udbetalt lidt for meget i tilskud. Det er jo de forhold, der kan gøre sig gældende, når der kun beregnes efter faste takster. Løn og tilskud fra Jobcenter kan aldrig udgøre mere end fagets minimalløn. Du skal også være opmærksom på, at indbetaling af evt. pensionsbidrag ændres.

Helt konkret skal Jobcentret vejlede dig om korrekt tilskudsudbetaling.