Feriedagpenge til hjælper
d. 6 januar 2013

Jeg er på vej til at ansætte en 10 timers handicaphjælper. Har den ansatte ret til feriepenge, når pågældendes ansættelse kun udgør 10 timer ugentlig?

Som lønmodtager optjener din hjælper ret til feriedagpenge.

Læs nærmere her
 

Skrevet d. 6 januar 2013