Gå til hovedindhold

Ferie under sygemelding

Spørgsmål

Må man tage på ferie, når man er sygemeldt?

Svar
Det er ikke muligt at afholde ferie medmindre Jobcentret har givet accept. Såfremt du modtager løn fra din arbejdsgiver og har optjent ret til ferie er der mulighed for, at afholde ferie uden dagpengerefusion til arbejdsgiver ligesom det er muligt at afholde ferie med feriedagpenge med midlertidig raskmelding. Det er en betingelse, at Jobcentret er indforstået med ferien og at det ikke forhaler opfølgning/afklaring/behandlinger.  

Såfremt du ikke afholder ferie og derfor har været forhindret i at hæve dine feriepenge, er der mulighed for attestation af feriekort efter ferieperioden uden fradrag i sygedagpenge. Jobcentret skal vejlede dig om dine muligheder.  

Det korte svar er således, at du ikke kan tage på ferie uden samtykke fra Jobcentret