Gå til hovedindhold

Fastsættelse af niveau for udgifter

Spørgsmål
Jeg har netop fået fortalt af kommunen, at håndsrækninger efter § 100, beregnes ud fra en kommunal pedelløn på 145 kroner pr. time. Dette kan blive et problem for mig, da jeg ganske enkelt ikke kan finde nogen som giver håndsrækninger til den pris, i relation til de fleste af de opgaver der er i mit hjem.

Hvor har kommunen den sats fra? Og er det tilladeligt?
Svar
Det fremgår hverken af bekendtgørelse eller vejledninger, at der skal fastsættes en fast timeløn for nødvendige håndsrækninger.

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 24.6.2010:

§ 6. Udmåling af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen laver et overslag over de sandsynliggjorte merudgifter. Overslaget over merudgifterne fastlægges ud fra kendskabet til niveauet generelt for de omhandlede udgifter.

Stk. 3. Merudgifterne omfatter såvel løbende udgifter som enkeltudgifter.

Udgifterne skal fastlægges i forhold til niveauet generelt for udgifterne. Det vil således bero på en vurdering af hvilke håndsrækninger der er tale om, samt tid på døgnet, hvor hjælpen skal ydes.

Du skal have en konkret afgørelse med begrundelse for fastsættelse af beløbet. I givet fald må du gøre brug af mulighed for at anke, for ad den vej at få andre til at vurdere beløbets størrelse.