Gå til hovedindhold

Familiehandel

Spørgsmål

Min kæreste, som er rask, og jeg, som er scleroseramt, vil gerne flytte sammen.

Situationen er den, at mine forældre står og skal i ældrebolig om 6-9 måneder, når disse er færdigbyggede. Mine forældre har dog endnu ikke fået grønt lys for salg af deres hus.

Mit spørgsmål til dig er: Hvor billigt må de sælge huset til os? Vi har råd til at give 1.7-1.8 millioner. Vurdering er på 2.4 millioner - en vurdering som sidste år hoppede op fra 1.8 millioner.

Jeg har én søster, rent arvemæssigt.

Vi mener at vi også kan gøre mine forældre en tjeneste ved et eventuelt køb. De kan jo, p.t., risikere at skulle vente 6-18 måneder på at et almindeligt salg vil ske - og i den tid må de højst sandsynligt sætte husets pris ned - til måske alligevel 1.7-1.8 millioner.

Jeg har hørt om de minus 10% af vurderingen. Men det er jo ikke nok. Ved også at der kan laves et arveforskud med differencen. Men hvis huset, som sagt, riskikerer at skulle sættes ned i pris, hvilket de bliver her i området, er der så ikke en muligehed alligevel?

Desuden har det også været opslidende og betydet dobbbelt husleje for dem. Det er et hus der går "16 på dusinet af" - derfor.

Men det er et dejligt og nemt hus for os.

Jeg har ikke talt med min søster endnu.

Grunden til, at jeg og min kæreste også gerne vil springe til nu, er jo at vi kunne spare mine forældre for en dyr ejendomsmægler, når køberen jo allerede er fundet så.

Svar

Dine forældre har mulighed for at sælge deres faste ejendom til dig 15% under den offentlige vurdering eller for en købesum på 1.040.000,00 kr.

 

Der er, som du nævner, mulighed for, at der dels ydes en gave i forbindelse med handelen, dels oprettes et rente- og afdragsfrit familielån, der forfalder på anfordring. Sidstnævnte kan løbende pr. år nedbringes ved at yde gave – det afgiftsfrie gavebeløb er i 2009 kr. 58.700 kroner.

Er den offentlige vurdering urealistisk høj, kan der indhentes en/to mæglervurderinger, og denne vurderingspris kan der handles til.

Det er min opfattelse, at en eventuel overdragelse af ejendommen skal drøftes med din søster, så der ikke senere kommer familieproblemer. Ydes der, i forbindelse med en eventuel handel, gaver til dig, kunne dette udlignes ved, at dine forældre oprettede testamente, hvori din søster blev tilgodeset, eller gaver kunne ligeledes tilfalde din søster.

Der ligger i dit spørgsmål også en problemstilling i relation til din kæreste. Jeg tænker her på hans deltagelse i betaling til huset og eventuelt arvemæssige forhold. Dette henset til at overdragelse 15% under vurderingen, familielån, gaver alene gælder i forholdet forældre, børn, børnebørn – altså slægtninge i den lige linie.

Alt i alt er der tale om flere problemstillinger, der skal drøftes grundigt, og min anbefaling vil derfor være, at du og dine forældre retter henvendelse til en advokat og får de alternative muligheder gennemdrøftet, inden der tages endelig stilling til hvilken fremgangsmåde der er anvendelig for Jer.