Gå til hovedindhold

Faldende dødelighed

Spørgsmål

Jeg har fået at vide, at sclerose ikke er en dødelig sygdom. Det der så forvirrer mig lidt, er at jeg kan læse mig til, at ca. 30 % er døde, 25 år efter diagnosen eller første attak.

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad disse 30% dør af? Er det noget der har med sygdommen at gøre, eller er det andre sygdomme der er årsag hertil?

Svar

Nyere nudersøgelser har vist, at dødeligheden ved sclerose er faldende, hvilket primært skyldes at lægerne er blevet bedre til at behandle tilstødende sygdomme, som lungebetændelse, tryksår eller urinvejsinfektioner, hos svækkede personer.

Livslængden hos mennesker med sclerose er generelt ca. 10 år kortere, end hos resten af den danske befolkning, men der er formentlig mennesker med et alvorligt sygdomsforløb, der påvirker statistikken negativt i den forbindelse.

Sclerose er sjældent dødelig, men hvis man har et meget aggressivt sygdomsforløb, kan hjernestammen (den del af centralnervesystemet, der forbinder storhjernen med rygmarven), hvor funktioner som åndedræt, synkefunktion og blodtryksregulering er lokaliseret, angribes, hvilket kan være livsforkortende.

Vi har endnu ikke resultater, der viser hvor meget nyere sygdomsdæmpende sclerosebehandlinger påvirker livslængden, men forventningen er, at det fortsat vil bidrage til en faldende dødelighed af sygdommen.