Gå til hovedindhold

Fald på handicapplads

Spørgsmål
Jeg faldt, d. 23.01.2007, ud af min bil, fordi der var glat (en tilfrosset vandpyt) på en handicapplads i midtbyen af den kommune jeg bor i. Faldet resulterede i, at jeg fik en kronisk knæskade.

Jeg har kæmpet med kommunens forsikring og fået afslag på alt - selv svie og smerte. Nu har jeg så talt med deres fagkonsulent, som har rådet mig til og kontakte jer.

Jeg kunne forstå på ham (fagkonsulenten), at om jeg så var slået til plukfisk af faldet, så kunne kommunen godt slippe for deres erstatningsansvar.

Kan det passe?
Svar
Det er yderst vanskeligt, som skadelidt, at få medhold i et erstatningskrav over for en kommune, på grund af manglende fornøden glatførebekæmpelse.

Så sent som i sidste uge er der, i Ugeskrift for Retsvæsen, gengivet en dom afsagt af Øster Landsret, om en cyklist, der pådrog sig en skade, da det var glat på en cykelsti/vejkryds.

I denne sag, som cyklisten ganske vist fik medhold i, i byretten, sagde landsretten, at kommunen havde udført glatførebekæmpelse i henhold til lov om vintervedligeholdelse og i overensstemmelse med kommunens eget regulativ om renholdelse af veje m.v. Dette uagtet vidneforklaringer, afgivet af personer, der hjalp skadelidte efter uheldet, om, at der var meget glat på uheldsstedet.

Det klare udgangspunkt er altså, at det er "op ad bakke". Det er skadelidte, der har bevisbyrden for at kommunen ikke har udført glatførebekæmpelse. Det forhold, at det er glat, er ikke i sig selv et bevis.