Gå til hovedindhold

Fælles husførelse

Spørgsmål

Har jeg ret i, at hvis meget nært beslægtede - som på ingen måde kan blive til "et par" pga af det nære slægtskab - deler bopæl, og den ene er på førtidspension og den anden i ressource forløb, så påvirker bofællesskabet ikke beregningerne af deres ydelser? Og gør det nogen forskel om den ene person er i ressource forløb eller kontanthjælp?

Svar

Jeg vil henvise dig til Ankestyrelsens udtalelse om, hvornår man kan betragtes som reelt enlig:

Hvornår er man enlig?

Man kan som hovedregel ikke betragtes som enlig, hvis man har et ægteskabslignende samliv med fælles husførelse med en anden person.

Modtagere af sociale ydelser til enlige forsørgere må ikke have fælles husførelse med en anden person, som de har mulighed for at indgå ægteskab med.

Om en modtager af ydelser er reelt enlig eller samlevende afhænger af en konkret vurdering. Hvis der er tale om fælles husførelse, hvor en person samlet set har samme økonomisk og praktiske fordele, som gifte og samlevende har, er borgeren ikke enlig.

Udbetaling Danmark træffer afgørelser og yder vejledning om, hvornår der er tale om samlevende i sager om ydelser til enlige efter pensionsloven, børnetilskudsloven og boligstøtteloven.

Borgeren kan klage til Ankestyrelsen over Udbetaling Danmarks afgørelser efter pensionsloven, børnetilskudsloven og boligstøtteloven om ydelser til enlige.

Ankestyrelsen har i en række principafgørelser taget stilling til, hvornår en person er berettiget til at modtage ydelser som enlig.

Ankestyrelsen har i en artikel i Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 fra marts 2013 præciseret praksis om enlige

Pjece: Enlig eller samlevende? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk friplads

Pjece: Enlig eller samlevende? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension


Ankestyrelsen har herudover truffet en del principafgørelser omkring reelt enlig, som kan findes på deres hjemmeside.

En del ydelser påvirkes, uanset om man opfylder betingelserne som reelt enlig. Jeg tænker her på eksempelvis boligsikring/boligstøtte, ligesom der kan være andre ydelser, der bliver påvirket fordi man er en del af den samlede husstand.

Ressourceforløbsydelse udbetales uanset formue eller evt. ægtefælle/samlevers indtægt, fremgår af aktivlovens § 69j. Vedr. kontanthjælp er der specielle regler vedr. ”forsørgerpligt”. Som den politiske beslutning er nu, ændres disse regler pr. 1.1.2016. Det ændrer dog ikke på, at såfremt man ikke betragtes som reelt enlig, vil en førtidspension blive beregnet som samlevende – også hvis den anden person modtager ressourceforløbsydelse.

Hvis du har under overvejelse at have fælles husførelse med en anden person, vil jeg anbefale dig konkret at kontakte enten Udbetaling Danmark eller din kommune for konkret svar.