Gå til hovedindhold

Er stamceller en udvej

Spørgsmål

Jeg har en datter, der har attackvis sclerose, som blev konstateret for et år siden. Hun er nu i behandling med Tecfidera. Jeg har læst om en enkelt eller 2 sclerose patienter i Sverige, der har modtaget behandling med stamceller mod egenbetaling. Jeg er klar over, at det koster rigtigt mange penge, men mit spørgsmål går på, hvis man ville vælge en egenfinancieret stamcellebehandling, vil det så være penge ud af vinduet, eller er man nu så langt inden for dette område, at det ville være en udvej man kunne overveje ? Er man så langt med stamcelleforsking herhjemme, så det kunne være alternativ med en operation her i Danmark om nogle år?

Svar

Stamcellebehandling indenfor MS indbefatter aktuelt to former: Immunstamceller og mesenkymale stamceller. Det område man har størst erfaring, er indenfor immun-stamcelle transplantation, hvor man populært sagt forsøger at "nulstille" immunsystemet, så MS sygdommen i en (længere) periode falder til ro. Det er desværre ikke en kur mod sclerose, som nogen er citeret for at sige, men en effektiv dæmpning af sygdomsaktiviteten. Immun-stamcelle transplantation indebærer meget aggressiv kemoterapi, som led i en  knoglemarvstransplantation, hvor der også er en lille risiko for, at man kan dø af behandlingen. Derfor anvendes denne behandling kun til mennesker med meget aggressiv MS, hvor anden behandling har været uvirksom. Behandlingen udføres i Danmark på Rigshospitalet efter nøje udvælgelse i henhold til gældende behandlingskriterier. Man kan betale for behandlingen i udlandet, men jeg vil kraftigt anbefale, at søge ekspertrådgivning, inden man tager beslutning om immun-stamcelle transplantation.

Behandling med mesenkymale stamceller er et relativt nyt forskningsområde, hvor man bruger stamceller højt i hierakiet, som har evnen til at dele sig til mere specialiserede celletyper, der formodes at kunne dæmpe sygdomsprocesserne aktivt ved MS og evt. kunne reparere visse skader, sygdommen har medført. Der udføres aktuelt forsøg på Rigshospitalet med mesenkymale stamceller, der vil vise om behandlingen har effekt mod MS. Enkelte studier har vist, at behandlingen synes at være sikker, og få og små studier, giver holdepunkter for, at behandlingen kan have effekt, men dette er som anført ikke dokumenteret. Behandling med mesenkymale stamceller kræver ingen forudgående kemoterapi. Der reklameres mange steder i verden for denne behandling, hvor kvaliteten ofte er tvivlsom, og enkelte steder også uantagelig. Igen må jeg derfor anbefale, at søge ekspertrådgivning, inden man tager beslutning om behandling.

Det bedste råd jeg aktuelt kan give dig og din datter er, at se om Tecfidera, eller andre lægemidler med dokumenteret effekt, kan kontrollere hendes sygdom effektivt, inden du overvejer stamceller.