Gå til hovedindhold

Er mengraden rigtigt beregnet

Spørgsmål
Jeg er nydiagnosticeret med MS. Ved beregning af méngrad (40%) er der lagt vægt på følgende lægelige oplysninger:  

Dobbeltsyn inden for de centrale 30 grader af blikfeltet (radiær udstrækning) på grund af objektiv, påviselig begrænsning af øjnenes bevægelighed, jf. afsnit A.5.7 i Arbejdsskadestyrelsens méntabel (10%) samt ataksi og koordinationsforstyrrelser uden lammelse med middelsvære symptomer, jf. afsnit A.4.4.2.2 i Arbejdsskadestyrelsens méntabel (30%)  

Af journal fremgår følgende:  
Bredsporet og ataktisk præget gang. Ataksi ved FNF og KHF på venstre side samt faldtendens ved Romberg. Klarer ikke tå-, hæl- og linjegang. Betydelige balanceproblemer. Går som "fuld mand" allerede ved begyndende gang, med betydelig faldtendens. Gangdistance ustøttet 100 meter med udtrætning, hvor der kommer betydelig forværring i styringsbesværet. Parese ved hoftefleksion bilateralt. Kraft 4+.  

Nedsat sensibilitet på venstresidige ekstremiteter for vibrations-, stillings- og berøringssans, herunder nedsat sensibilitet i venstre hånd og tendens til håndslip bilateralt. 
Højresidig trigeminusneuralgi i alle 3 grene (Lamotrigin 100 mg x 2 dagligt).  

ADL-funktioner: Svært ved at klare daglige aktiviteter i hjemmet og vil ikke kunne klare sig uden hjælp fra sine to teenagerbørn. Udtrættes meget af almindelige daglige aktiviteter, og må bla sove når hun kommer hjem fra sit studium.  

Øjenbevægelser er sakkaderende og opbrudte. Synsproblemer i form af nystagmus, svimmelhed og dobbeltsyn, udtalt ved nedadrettet blik.

Kognitivt: Indimellem problemer med koncentration og overblik. Neuropsykologisk test i 2010 viser ikke betydelige hukommelsesproblemer.   

Jeg er i Avonex-behandling. Min forsikring dækker medicinsk invaliditet, dvs daglige gener og ulemper, men ikke erhvervsevnetab. Er der ud fra ovenstående grundlag for at indbringe den fastsatte méngrad for Arbejdsskadestyrelsen?
Svar
Jeg kan dårligt vurdere sagen herfra, da det kræver indgående kendskab til dine symptomer, funktion og undersøgelse.

Der er dog visse uoverensstemmelser mellem det du har anført i din mail og udregningen af din menbyrde, som kunne give anledning til, at din sag skal revurderes.