Gå til hovedindhold

Er jeg ikke er 5 pct. invalid

Spørgsmål

Jeg er 55 år og nydiagnosticeret med MS - fik den 06.01.09. Der er dukket mange spørgsmål op, som jeg håber du kan hjælpe mig med. Jeg arbejder hos politiet som overassistent på kontor og har en ulykkesforsikring i politiets forsikringsselskab.

Jeg har søgt om erstatning, da det er en forsikring, som også udbetaler ved sklerose. Forsikringsselskabet har også accepteret, at jeg har MS - men de mener at invaliditetsgraden er mindre end 5% og kan derfor ikke betale erstatning på nuværende tidspunkt.

Så skriver de, at en eventuel erstatning først kan udbetales på årsdagen for anmeldelsestidspunktet jf. forsikringsbetingelsernes § 6.6.
Jeg er i øjeblikket sygemeldt, men håber at få/starte på et fleksjob på min nuværende arbejdsplads, som har sagt ok til fleksjob.
Forsikringsselskabet har fået papirer fra skleroseklinikken. Jeg har efterfølgende været til psykologtest, som dog ikke er fremsendt til forsikringsselskabet, og den siger, at jeg ikke vil kunne klare et fuldtidsjob.
Jeg har min fulde førlighed, men det er min koncentration og træthed, der giver mig problemer - går til ergo- og fysioterapeut. Får Rebif 44 mg.


Kan det være rigtigt, at dette kun giver 5 procent? Har fra min pensionsforsikring fået udbetalt penge for kritisk sygdom.

Svar

Normalt dækker en ulykkesforsikring ikke følger af sygdomme, så du skal overordnet være glad for den dækning du har i dit forsikringssselskab.

Det er korrekt, at der må gå et år, inden udbetaling finder sted; det er mere forståeligt ved ulykker, hvor det nogen gange kan være svært at fastslå en méngrad før. I dit tilfælde er det jo umiddelbart en løbende forværring som kan risikere at ske.

Det er lægelige vurderinger, der ligger til grund for méngraden og ikke kun forsikringsselskabets egen læge. Når der kommer nye fakta i sagen, kan du igen få ansøgt om udbetaling ved méngrad højere end 5% - ligesom du løbende har mulighed for at få genoptaget sagen ved væsentlige forværringer.