Gå til hovedindhold

Er det nødvendigt med nerveledningsundersøgelse

Spørgsmål

Jeg har igennem et lille års tid haft føleforstyrrelser i begge ben og begge arme. Jeg har periodevis haft smerter i lænderyggen (uden en oplagt grund), og jeg har ligeledes periodevis haft smerter i nakken. Smerter i nakke og lænderyg er pt. væk, men jeg har fortsat føleforstyrrelser i ben og arme.

Jeg er netop blevet udredt på et Rygcenter, og efter undersøgelse og MR-scanning af lænderyg er der ikke nogen objektive symptomer/problemer med min ryg. Rygcentret har anmodet min egen læge om at henvise mig videre til en nervebaneundersøgelse i benene. Jeg har fået at vide at det er en lidt ubehagelig undersøgelse, hvor der føres strøm gennem nervebanerne.

Indgår denne type af undersøgelse i et forsøg på at diagnostisere sclerose? Såfremt den gør, vil man så med sikkerhed kunne sige om jeg har sclerose eller ej, eller vil det kræve flere undersøgelser? I givet fald hvilke?

Det skal måske ligeledes nævnes, at jeg i perioder døjer med svimmelhed, og ofte er træt og mat. Jeg er selvfølgelig bekymret for om jeg har sclerose. Det ville hjælpe hjælpe mig hvis du eventuelt vil bidrage med din vurdering?

Svar

Hvis MR skanningen er normal, kan det være en hjælp at udføre neurofysiologiske undersøgelser, hvor man måler nerveledningshastigheden (evokerede potentialer). Du kan læse mere om diagnosticering af dissemineret sklerose og relevante undersøgelser et andet sted på hjemmesiden, se også Diagnose og undersøgelser.

Ved nerveledningsundersøgelser kan man i nogle tilfælde finde tegn på sklerose, som ikke har afsløret sig ved MR-skanninger eller ved den almindelige neurologiske undersøgelse. Ved undersøgelserne analyseres funktionen i synsnerven (visuelle evokerede potentialer eller VEP), følefunktioner (somatosensoriske evokerede potentialer eller SEP) og musklerne (magnet evokerede potentialer eller MEP). Undersøgelserne er ikke specifikke for dissemineret sklerose, men kan bidrage med vigtige
oplysninger i diagnostisk øjemed.

Der er ikke noget væsentligt ubehag forbundet med disse undersøgelser, i modsætning til ENG (eletroneurografi) eller EMG (elektromyografi), der af mange opfattes som smertefulde og ubehagelige. ENG og EMG bruges ikke ved udredning af sygdomme i centralnervesystemet, som for eksempel dissemineret sklerose.


Jeg kan ikke her fra vurdere om du kan have dissemineret sklerose, da dette vil kræve en grundig udspørgen og neurologisk undersøgelse, og det vil være forkert at besvare dit spørgsmål på andet grundlag.