Gå til hovedindhold

Er det muligt at finde en kur mod sclerose

Spørgsmål
Jeg vil høre lægen som står for forskning af MS kuren.
Ville det være muligt at finde kuren hurtigere, hvis der kom en halv til en milliard ind på kontoen til forskning. Eller ville det ikke gøre nogen forskel?
Såfremt det ville gøre en forskel, så må du gerne beskrive den forskel det vil gøre.
Svar
En halv milliard kroner er mange penge, men selv om det er tilfældet er det vanskeligt at sige præcis hvad resultatetet ville være, hvis dette beløb pludselig blev tilført MS forskningen. Beløbet svarer vel sådan cirka til hvad en medicinalvirksomhed investerer i udviklingen af en enkelt ny behandlingsform, og på verdensplan bruges der givetvis langt mere end 1 milliard kroner årligt på MS forskning.

Kan der komme en MS kur ud af en bevilling i den størrelsesorden? Det kommer an på hvad man forstår ved en kur. Mener du en behandling, der komplet kan helbrede MS er det ikke videre sandsynligt. Hvis det ikke krævede mere at udvikle en "MS kur", jvf. ovenstående betragtninger over hvad der egentlig bruges på forskning, var den allerede blevet udviklet. Mener du derimod ny viden, der på kortere eller længere sigt bedrer behandlingsmulighederne er det absolut tilfældet. Det kræver naturligvis at pengene tilføres et eller flere forskningsmiljøer, der rent faktisk arbejder med udvikling af behandlinger, og viser sig at satse på de helt rigtige områder. Der er jo mange ideer om hvordan MS opstår og udvikler sig, men ingen ved med sikkerhed præcis, hvad der er sandheden.

Der er dog ingen tvivl om at en bevilling i størrelsesordenen en halv milliard til fx min egen arbejdsplads, Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet, ville give mulighed for at lægge en meget ambitiøs strategi, der ville gøre det muligt at iværksætte et stort flerårigt forskningsprogram. Resultaterne af dette ville med stor sikkerhed være at vi ville opdage nye sygdomsmekanismer og at vi ville kunne afprøve adskillige nye behandlingsformer, hvoraf nogle forhåbentlig ville kunne vise sig effektive både ved attakvis og progressiv MS.