Gå til hovedindhold

Er det korrekt, at jeg ikke kan få udbetaling anden gang diagnosen stilles

Spørgsmål

Jeg har haft sclerose i 16 år men har faktisk ikke været syg af sygdommen de sidste 15 år. I sommer fik jeg dog flere attakker, som jeg har været meget syg af. Det går bedre nu, men jeg er stadig deltidssygemeldt.

Jeg er blevet opmærksom på, at det er muligt, at få udbetalt et engangsbeløb fra sit pensionsselskab ved kritisk sygdom. Mit pensionsselskab siger dog, at det ikke er muligt i mit tilfælde, eftersom jeg er blevet diagnosticeret for 16 år siden. Kan det være rigtigt?

Hertil skal lige síges, at jeg blev diagnosticeret igen her i sommer.

Svar

Det lyder til at dit pensionsselskab har behandlet din sag korrekt.

Det er diagnosen der medfører en udbetaling, men da det er den første diagnose der er afgørende, skal vi 16 år tilbage - til en tid hvor "produktet" kritisk sygdom ikke fandtes.

Da forsikringen ved tegning ikke dækker eksisterede lidelser, vil man så heller ikke dække anden gang diagnosen stilles. Dog er det ikke ensbetydende med, at du ikke vil få udbetaling, hvis du rammes af en af de andre, ca. 24, kritiske sygdomme der findes i henhold til betingelserne.