Gå til hovedindhold

Er der ingen udbetaling når pensionsordningen er sat i bero

Spørgsmål

Jeg fik konstateret sclerose sidste år og har efterfølgende undersøgt diverse for at få udbetalt noget forsikringssum.

Jeg har fået udbetalt for kritisk sygdom. Min almindelige ulykkeforsikring havde ikke gruppeliv, så der var ikke noget at hente. Derudover så har jeg to pensionsopsparinger, hvor jeg er dækket ved kritisk sygdom. Begge sagde imidlertid, da jeg kontaktede den med henblik på udbetaling, at fordi min pension var i bero (jeg har ikke indbetalt i et stykke tid), så kunne jeg ikke få udbetalt forsikringssum. Desuden sagde de også at hvis jeg genoptog mine indbetalinger, så havde jeg allerede fået diagnosen og så var det for sent.

Kan det være rigtigt? Nu har jeg jo gået i flere år og indbetalt og når jeg så har brug for det, kan jeg ikke få nogen penge.

Svar

Uanset om du havde haft en dødsfaldsdækning på ulykkesforsikringen eller ej, ville denne ikke komme til udbetaling ved eventeult dødsfald som følge af sclerose - den ville kun dække hvis der var tale om dødsfald ved en ulykke. Det samme gør sig gældende for invaliditetsdækningen på ulykkesforsikringen - der kommer der også kun penge ved invaliditet som følge af en ulykke.

Når en pensionsordning sættes i bero, betyder det i praksis at indbetalingen stopper og at den opsparede værdi ordningen har, herefter forrentes hvert år, for, på pensionstidspunktet, at blive udbetalt. Samtidig fjernes forsikringsdækningerne typisk da prisen for disse, hvis de fortsat var der, ville tære på depotet nu når der ikke indbetales mere.

Derfor lyder det desværre som om de har givet dig det rigtige svar.