Gå til hovedindhold

Enkorten

Spørgsmål

Jeg skriver I håb om at lægerne her i Danmark har hørt noget om den nye medicin Enkorten, som så vidt jeg har forstået er en blanding af to slags medicin, som blev præsenteret i Madrid, ved " The 12th Congress of the Europian Federation of Neurological Societies", der blev afholdt d. 23-26 august 2008?

Jeg sender desuden dette link, hvor man kan læse alt om hvad Enkorten er for noget.

Medicinen er i brug i udlandet, og jeg har hørt, at mange MS-patienter er meget tilfredse med medicinens effekt. Medicinen har, hvad der endnu vides af, ingen bivirkninger og har samme virkning som betainterferoner.

Jeg vil som sagt gerne vide, om det er en medicin man har kendskab til i Danmark?

Svar

Som du omtaler, er Enkorten en blanding af to slags medicin - metencephalin og ACTH. Jeg har ikke kendskab til detaljerne i den undersøgelse, der blev præsenteret ved EFNS kongressen i Madrid i år, men der er mig bekendt tale om den hidtil eneste undersøgelse af Enkorten til sklerosebehandling.

ACTH er til gengæld et gammelkendt præparat, som må opfattes som en forældet udgave af den binyrebarkhormonbehandling, der i dag anvendes til behandling af skleroseattakker. Hvorvidt indholdet af metencephalin giver en yderligere effekt ved sklerose, sammenlignet med behandling med ACTH alene, vides ikke.

Enkorten er ikke registreret til behandling i Danmark, og der er givetvis behov for yderligere undersøgelser på et større antal patienter før det kan afgøres, om Enkorten har en effekt på sklerose, der er sammenlignelig med de behandlinger, der allerede er i anvendelse.